Communities / Crmunedau

 

click map


St. Mellons

What are the issues facing our communities and what are the solutions?

There are a lot of difficult issues facing our six communities but we believe that many of the solutions to these problems can be found or developed locally. Our aim is to work with YOU, as a community member, to produce projects that will help us overcome many of these challenges.

We are constantly learning more and more about the ECLP areas and are keen to share this knowledge. If you have any information you would like included on these pages, please contact Rebecca.H@c3sc.org.uk  

Beth yw’r materion sy’n wynebu ein cymunedau a beth yw’r datrysiadau?

Mae llawer o faterion anodd yn wynebu ein chwe chymuned ond rydym yn credu fod llawer o’r datrysiadau i’r problemau i’w ffeindio neu ddatblygu’n lleol. Ein nod yw gweithio gyda CHI, fel aelod o’r gymuned, i gynhyrchu prosiectau a fydd yn ein helpu i drechu llawer o’r heriau hyn.

Rydym yn gyson yn dysgu mwy a mwy am ardaloedd yr ECLP ac rydym yn frwd i rannu’r wybodaeth hon. Os oes gennych unrhyw wybodaeth yr hoffech i ni gynnwys ar y tudalennau hyn, cysylltwch os gwelwch yn dda â Joseph.c@c3sc.org.uk