Llanedeyrn / Llanedeyrn

Information on services, activities and groups in Llanedeyrn.

Please get in touch with information about anything going on in Llanedeyrn so we can include it and map all the services and community groups in the area. If you would like to add your community group please contact one of the staff above.

If you would like to list local events on our site please email the information to eclp@c3sc.org.uk Make sure to include the venue name, address, date, start and end times and the cost, along with a short description of the event and any other information.

 

Activities at The Powerhouse

  • Fit Mix – Every Monday – 11.00am-12.00pm
  • Digital Inclusion Drop-In – Every Monday – 1.00pm-3.00pm
  • St Teilo’s Coffee Morning – Every Tuesday – 10.00am-12.00pm
  • ECLP Communities First Drop-In – Every Tuesday – 12.00pm-2.00pm
  • Citizens Advice Bureau Drop-In– Every Tuesday and Friday – 10.00am-1.00pm
  • Police Community Support Officers – Every Wednesday – 2.00pm-3.00pm
  • Jobs Growth Wales Drop-In (Ages 16-25) – Every Thursday – 2.00pm-4.00pm
  • Job Clubs with a Difference – Every Thursday – 2.00pm-4.30pm

Address: Powerhouse Neighbourhood Learning Centre, Roundwood, Llanedeyrn, CF23 9PN

 

Activities at St Teilo’s High School

  • Employment Support Drop -In (Ages 25 and Over) – Every Friday – 9.00am-11.00am

Address: St Teilo’s Church in Wales High School,  Llanedeyrn Rd, Llanedeyrn, CF23 9DT

Gwybodaeth ar wasanaethau, gweithgareddau a grwpiau yn Llanedeyrn.

Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda am wybodaeth ar unrhywbeth sy’n digwydd yn ardal Llanedeyrn fel y gallwn ei chynnwys a mapio’r gwasanaethau a’r grwpiau cymunedol yn yr ardal. Os hoffech chi ychwanegu eich grŵp cymunedol, cysylltwch os gwelwch yn dda ag un o’r staff uchod.

Os hoffech chi restri digwyddiadau lleol ar ein gwefan yna ebostiwch y wybodaeth os gwelwch yn dda at eclp@c3sc.org.uk Sicrhewch eich bod yn cynnwys enw a chyfeiriad y lleoliad, y dyddiad, amserau dechrau a gorffen a’r gost gyda disgrifiad byr o’r digwyddiad ac unrhyw wybodaeth arall.