Llanrumney

Information on services, activities and groups in Llanrumney.

Please get in touch with information about anything going on in Llanrumney so we can include it and map all the services and community groups in the area. If you would like to add your community group please contact one of the staff above.

If you would like to list local events on our site please email the information to eclp@c3sc.org.uk Make sure to include the venue name, address, date, start and end times and the cost, along with a short description of the event and any other information.

 

Activities at the John Reynolds Centre

  • Jobs Growth Wales Drop-In (Ages 16-25) – Every Tuesday – 2.00pm-4.00pm
  • Job Clubs with a Difference (Ages 25 and over) – Every Tuesday – 2.00pm-4.30pm
  • Digital inclusion Drop-In – Every Thursday – 10.00am-12.00pm

Address: The John Reynolds Centre, Shaw Close, Llanrumney, CF3 5NX

Gwybodaeth ar wasanaethau, gweithgareddau a grwpiau yn Llanrhymni.

Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda gyda gwybodaeth am unrhywbeth sy’n digwydd yn Llanrhymni fel y gallwn ei chynnwys a mapio’r gwasanaethau a’r grwpiau cymunedol yn yr ardal. Os hoffech chi ychwanegu eich grŵp cymunedol, cysylltwch os gwelwch yn dda ag un o’r staff uchod.

Os hoffech chi restri digwyddiadau lleol ar ein gwefan yna ebostiwch y wybodaeth os gwelwch yn dda at eclp@c3sc.org.uk Sicrhewch eich bod yn cynnwys enw a chyfeiriad y lleoliad, y dyddiad, amserau dechrau a gorffen a’r gost gyda disgrifiad byr o’r digwyddiad ac unrhyw wybodaeth arall.