Pentwyn

Information on services, activities and groups in Pentwyn.

Please get in touch with information about anything going on in Pentwyn so we can include it and map all the services and community groups in the area. If you would like to add your community group please contact one of the staff above.

If you would like to list local events on our site please email the information to eclp@c3sc.org.uk Make sure to include the venue name, address, date, start and end times and the cost, along with a short description of the event and any other information.

 

Activities at The Hollies School

  • The Hollies Food Co-op – Every Thursday from 1.00pm

Address:  Byrnheulog, Pentwyn CF23 7XG

 

Activities at the Pentwyn Leisure Centre

  • Police Community Support Officer Access Point – Every Wednesday 10:00am – 12:00pm

Address: Bryn Celyn Rd, Pentwyn, Cardiff, CF23 7EZ

Gwybodaeth ar wasanaethau, gweithgareddau a grwpiau ym Mhentwyn.

Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda gyda gwybodaeth am unrhywbeth sy’n digwydd ym Mhentwyn fel y gallwn ei chynnwys a mapio’r gwasanaethau a’r grwpiau cymunedol yn yr ardal. Os hoffech chi ychwanegu eich grŵp cymunedol, cysylltwch os gwelwch yn dda ag un o’r staff uchod.

Os hoffech chi restri digwyddiadau lleol ar ein gwefan yna ebostiwch y wybodaeth os gwelwch yn dda at eclp@c3sc.org.uk Sicrhewch eich bod yn cynnwys enw a chyfeiriad y lleoliad, y dyddiad, amserau dechrau a gorffen a’r gost gyda disgrifiad byr o’r digwyddiad ac unrhyw wybodaeth arall.