Rumney

Information on services, activities and groups in Rumney.

Please get in touch with information about anything going on in Rumney so we can include it and map all the services and community groups in the area. If you would like to add your community group please contact one of the staff above.

If you would like to list local events on our site please email the information to eclp@c3sc.org.uk Make sure to include the venue name, address, date, start and end times and the cost, along with a short description of the event and any other information.

 

Activities at Rumney Gospel Hall

  • Free Coffee & Cake Mornings – Ever Tuesday – 9.00am – 11.00am

Address: Wentloog Road, Rumney

 

Activities at Eastern High

  • Coffee Afternoon – Every Thursday – 1.00pm – 3.00pm

Address: Newport Rd, CF3 3XG

 

Activities at Rumney Primary Care Centre

  • Citizens Advice Drop-In – Every Wednesday – 2.00pm – 4.00pm

Address: Barmouth Rd, South Glamorgan, CF3 3LG

 

Activities at Greenway Primary School

  • Food Co-op – Every Tuesday – 12.00pm – 3.00pm

Address: Llanstephan Road, Rumney, CF3 3JG

Gwybodaeth ar wasanaethau, gweithgareddau a grwpiau yn Nhredelerch.

Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda gyda gwybodaeth am unrhywbeth sy’n digwydd yn Nhredelerch fel y gallwn ei chynnwys a mapio’r gwasanaethau a’r grwpiau cymunedol yn yr ardal. Os hoffech chi ychwanegu eich grŵp cymunedol, cysylltwch os gwelwch yn dda ag un o’r staff uchod.

Os hoffech chi restri digwyddiadau lleol ar ein gwefan yna ebostiwch y wybodaeth os gwelwch yn dda at eclp@c3sc.org.uk Sicrhewch eich bod yn cynnwys enw a chyfeiriad y lleoliad, y dyddiad, amserau dechrau a gorffen a’r gost gyda disgrifiad byr o’r digwyddiad ac unrhyw wybodaeth arall.