St.Mellons

Information on services, activities and groups in St. Mellons.

Please get in touch with information about anything going on in St. Mellons so we can include it and map all the services and community groups in the area. If you would like to add your community group please contact one of the staff above.

If you would like to list local events on our site please email the information to eclp@c3sc.org.uk Make sure to include the venue name, address, date, start and end times and the cost, along with a short description of the event and any other information.

 

 Activities at the St. Mellons Community Education Centre

  • Credit Union Drop In – Every Tuesday – 1.00pm – 3.00pm
  • Jobs Growth Wales Drop-In (Ages 16-24) – Every Wednesday 1:00pm – 4:oopm

Address: Crickhowell Rd, St. Mellons, Cardiff, CF3 0EF

 

Activities at the St. Mellons Hub

  • Citizens Advice Drop-In – Every Monday and Friday – 10.00am – 1.00pm
  • Citizens Advice Drop-In – Every Thursday – 5.00pm – 7.00pm

For more information on events in the Hub please follow this link: http://www.stmellons.org.uk/centre/the-library-and-hub

Address: 30 Crickhowell Road, St Mellons, Cardiff, CF3 0EF

For more information please call 02920 780992

 

Activities at the St Mellons Community Garden

  • Community Garden – Every Friday – 1.00pm – 4.00pm

Address: 4a Newent Road, St Mellons, CF3 0BL

Gwybodaeth ar wasanaethau, gweithgareddau a grwpiau yn Llaneirwg.

Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda gyda gwybodaeth am unrhywbeth sy’n digwydd yn Llaneirwg fel y gallwn ei chynnwys a mapio’r gwasanaethau a’r grwpiau cymunedol yn yr ardal. Os hoffech chi ychwanegu eich grŵp cymunedol, cysylltwch os gwelwch yn dda ag un o’r staff uchod.

Os hoffech chi restri digwyddiadau lleol ar ein gwefan yna ebostiwch y wybodaeth os gwelwch yn dda at eclp@c3sc.org.uk Sicrhewch eich bod yn cynnwys enw a chyfeiriad y lleoliad, y dyddiad, amserau dechrau a gorffen a’r gost gyda disgrifiad byr o’r digwyddiad ac unrhyw wybodaeth arall.