Trowbridge

Information on services, activities and groups in Trowbridge.

Please get in touch with information about anything going on in Trowbridge so we can include it and map all the services and community groups in the area. If you would like to add your community group please contact one of the staff above.

If you would like to list local events on our site please email the information to eclp@c3sc.org.uk Make sure to include the venue name, address, date, start and end times and the cost, along with a short description of the event and any other information.

 

Activities at Trowbridge Community Centre

  • Shine Stay and Play –  Every Monday 9.15am – 11.15am. Play Group for Young Parents and Children. Call 02920 259 114 for more information!
  • Police Community Support Officer (PCSO) Drop-in – Every Monday 11:00am – 12:00pm
  • Trowbridge Food Co-op – Every Tuesday – 12.00pm – 2.00pm – £3 for fruit or veg bag, £2.50 for stew or salad pack.
  • Pensioners Bingo! – Every Tuesday – 1:30pm – 3:30pm – Call 02920 211193
  • JAM Youth Club – Every Tuesday – 6.00pm – 7.30pm – For 8-14 year olds, call 07805 608843 for more information.
  • Citizens Advice Bureau Drop-In Surgery – Every Thursday – 10:00am – 1:00pm

Address: Trowbridge Community Centre, Caernarvon Way, Trowbridge, Cardiff CF3 1RX

 

Gwybodaeth ar wasanaethau, gweithgareddau a grwpiau yn Nhrowbridge.

Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda gyda gwybodaeth am unrhywbeth sy’n digwydd yn Nhrowbridge fel y gallwn ei chynnwys a mapio’r gwasanaethau a’r grwpiau cymunedol yn yr ardal. Os hoffech chi ychwanegu eich grŵp cymunedol, cysylltwch os gwelwch yn dda ag un o’r staff uchod.

Os hoffech chi restri digwyddiadau lleol ar ein gwefan yna ebostiwch y wybodaeth os gwelwch yn dda at eclp@c3sc.org.uk Sicrhewch eich bod yn cynnwys enw a chyfeiriad y lleoliad, y dyddiad, amserau dechrau a gorffen a’r gost gyda disgrifiad byr o’r digwyddiad ac unrhyw wybodaeth arall.