Volunteering Opportunities

ECLP Communities First have a wide range of exciting projects to get involved with and openly welcome new people wishing to get involved in our projects.

We feel volunteering should be a mutually beneficial activity and do our utmost to support our volunteers so they get the most out of this activity.

Volunteering can help you:

– Gain confidence

– Meet new people

– Gain new skills

– Have new experiences

– Attain a reference

– Benefit from improvements in your local area

…and much more.

Whether you are extremely passionate about one of our projects, or just want something to do with your spare time, please contact us for an informal chat about how you might want to get involved.

We are also happy to work with our friends in local schools and community groups to source and support volunteers. Let us know how we can help.

Mae gan Gymunedau ECLP amrywiaeth eang o brosiectau cyffrous i chi fod yn rhan ohonynt ac rydym yn croesawu yn agored unrhyw bobl newydd sydd eisiau cymryd rhan yn ein prosiectau.

Rydym yn teimlo y dylai gwirfoddoli fod yn weithgaredd sy’n fanteisiol i’r naill a’r llall ac rydym yn gwneud ein gorau glas i gefnogi ein gwirfoddolwyr fel y gallent gael cymaint â phosib o’r gweithgaredd hwn.

Gall gwirfoddoli eich helpu i:

– Gynyddu hyder

– Cwrdd â phobl newydd

– Dysgu sgiliau newydd

– Cael profiadau newydd

– Cael cyfeirnod

– Manteisio o welliannau yn eich hardal leol

…a llawer mwy.

Pa un a ydych yn angerddol iawn am un o’n prosiectau, neu yn edrych am rywbeth i wneud yn eich hamser rhydd, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda am sgwrs anffurfiol am sut y gallech gymryd rhan.

Rydym hefyd yn hapusi weithio gyda’n ffrindiau mewn ysgolion a grwpiau cymunedol lleol i ddod o hyd i a chefnogi gwirfoddolwyr. Gadewch i ni wybod sut y gallwn helpu.