Feedback / Adborth

 

We are keen to hear from community members about what it is like to live in East Cardiff, Llanedeyrn or Pentwyn, and value your thoughts – good or bad – on our ECLP projects.

We’re here to work with you. How did we do?

Rydym yn awyddus i glywed gan aelodau o’r gymuned am sut beth yw hi i fyw yn Nwyrain Caerdydd, Llanedeyrn neu Pentwyn, ac yn gwerthfawrogi eich meddyliau – da neu ddrwg – ar ein prosiectau ECLP. Rydym ni yma i weithio gyda chi.